Adverse weather – school closure (18/2/2022)

Tywydd garw – cau ysgol / Adverse weather – school closure     Neges gan Cyngor Sir Powys: Bydd ysgolion a darpariaeth addysgiadol y blynyddoedd cynnar Powys ar gau yfory (18.2.22) oherwydd y rhagolygon ar gyfer gwyntoedd cryfion ar hyd y sir. Yn...

Gweithdai / Workshops

Gweithdai / Workshops     15:45-16:30  Dydd Mawrth 14 Mawrth Paratoi at arholiadau Mae cwmni Resilient.Me yn mynd i fod yn cynnal sesiwn i rieni dysgwyr blynyddoedd 10-13 sy’n cyflwyno strategaethau sy’n targedu paratoi at arholiadau.  Bydd eich plentyn wedi...

Boys Fixture Round up Autumn 2021

Gemau Bechgyn Hydref 2021  / Boys Fixture Round up Autumn 2021   Gemau Bechgyn Hydref 2021   Mae COVID wedi tarfu ar gemau eleni a dim ond yn yr ail hanner tymor y caniatawyd iddynt fynd ymlaen, ar ôl dweud hyn rydym wedi cael rhai profiadau gwych ac wedi gwneud...

Years 8, 9 and 10 to stay at home on Wednesday 22nd December

BL 8, 9 a 10 i aros gartref dydd Mercher 22ain o Ragyfyr / Years 8, 9 and 10 to stay at home on Wednesday 22nd December   Annwyl riant/ ofalwr, Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n iawn. Yn anffodus ohrewydd prinder staff cyflenwi a nifer o staff yn absennol rwyf...