Gweithdai / Workshops

 

 

15:45-16:30  Dydd Mawrth 14 Mawrth

Paratoi at arholiadau

Mae cwmni Resilient.Me yn mynd i fod yn cynnal sesiwn i rieni dysgwyr blynyddoedd 10-13 sy’n cyflwyno strategaethau sy’n targedu paratoi at arholiadau.  Bydd eich plentyn wedi clywed y sesiwn hwn yn ystod y dydd a dyma gyfle i chi fel rhieni glywed yr un wybodaeth ac felly bod mewn sefyllfa gwybodus i gefnogi’ch plentyn.  Bydd y canlynol yn cael eu targedu yn y sesiwn:

  • dargedu cymhelliant
  • trefnu amser
  • dyfalbarhad
  • strategaethau adolygu
  • cwblhau gwaith yn effeithiol

Mae’r cwmni Resilient Me wedi cytuno i’r recordiad barhau i fod ar y wefan hyd at Dydd Llun 3 Ebrill 2023.

 
Dyma’r ddolen i’r sesiwn:
 
 

Linc Teams

15:45-16:30 Tuesday 14 March

Preparing for examinations

A representative from Resilient.Me is going to be running a session for yr10-13 learners’ parents by presenting information targeting examination preparation. The learners will have heard the information during the day and this is an opportunity for parents to hear the same messages so they’re knowledgeable regarding the information and processes shared with their child/ren. This session is intended to guide us to a thorough understanding of:

  • targeting motivation
  • time management
  • resilience
  • revision strategies
  • completing work effectively

Resilient.Me has given us permission to display this recording on our website until Monday 3 April/

This is a link to the session: