You can contact the school with the following information:

 

 

Staff Contact Information
Select here for list
UDA – SLT
Enw / Name Swydd/ Role Ebost / Email Rhif Ffôn/ Phone Number
Dafydd Jones Pennaeth / Headteacher

dbj@brohyddgen.powys.sch.uk

JonesD647@Hwbcymru.net

01654 704200
Anwen Jones Dirprwy Bennaeth (Campws Uwchradd) / Deputy Headteacher (Secondary Campus)

apj@brohyddgen.powys.sch.uk

PUGHEJONESA5@Hwbcymru.net

01654 704200
Haf ap Robert Pennaeth Cynorthwyol (Campws Cynradd) / Assistant Head Teacher (Primary Campus)

hr@brohyddgen.powys.sch.uk

ApH4@Hwbcymru.net

01654 704200
       
Staff Dysgu Campws Cynradd / Primary Campus Teaching Staff
Enw / Name Dosbarth / Class Ebost / Email Rhif Ffôn/ Phone Number
Mrs Manon Holt Dosbarth Helygen: Bl 5 a 6 Cyfrwng Cymraeg / Year 5 & 6 Welsh Medium

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

 

01654 704200
Mr Alwyn Jones Dosbarth Collen: Bl 5 a 6 Cyfrwng Saesneg / Year 5 & 6 English Medium

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Ann Eleri Thomas Dosbarth Derwen: Bl 3 a 4 Cyfrwng Cymraeg / Year 3 & 4 Welsh Medium

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Lilian Stokes Dosbarth Collen: Bl 5 a 6 Cyfrwng Saesneg / Year 5 & 6 English Medium

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Gwenan Phillips Dosbarth Afallen: Bl  4 a 5 Cyfrwng Cymraeg / Year  4 & 5 Welsh Medium

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Angharad Williams Dosbarth Bedwen: B 1 a 2 Cyfrwng Cymraeg / Year 1 & 2 Welsh Medium

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Gwenith Blair Dosbarth Onnen: Bl Derbyn a 1 Cyfrwng Cymraeg / Reception & Year 1 Welsh Medium

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Mary Griffiths Dosbarth Celynnen: Bl Derbyn, 1, 2 a 3 Cyfrwng Saesneg / Reception, Year 1 – 3 English Medium

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
 Miss Kelly Emanuel Dosbarth Celynnen: Bl Derbyn, 1, 2 a 3 Cyfrwng Saesneg / Reception, Year 1 – 3 English Medium

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
ADDYSG ANGHENION ARBENNIG Campws Cynradd / Additional Learning Needs Support Staff – Primary Campus
Enw / Name Swydd/ Role Ebost / Email Rhif Ffôn/ Phone Number
Miss Rhiannon Law CADY ac Athrawes y Ganolfan Arbenigol – Y Gelli / ALNCO & Y Gelli Specialist Centre Teacher

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Meinir Evans Cynorthwywraig/ SLA

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Marian Breese-Griffiths Cynorthwywraig/ SLA

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Carwen Francis Cynorthwywraig/ SLA

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Gwenan Cottam Cynorthwywraig/ SLA

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Michelle Jones-Roberts Cynorthwywraig/ SLA

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Steffanie Morris Cynorthwywraig/ SLA

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
 Miss Louise Lloyd Cynorthwywraig/ SLA

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
 Miss Kelly Pearson Cynorthwywraig/ SLA

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
       
       
       
       
       
Staff Dysgu Campws Uwchradd / Secondary Campus Teaching Staff
Enw / Name Maes Dysgu / Learning Area Ebost / Email Rhif Ffôn/ Phone Number
Mr Pryderi Jones Cymraeg / Welsh

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Angharad Elias Cymraeg a Saesneg/ Welsh & English

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mr Gary Coulsby Seasneg / English

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Manon Williams Cymraeg a Saesneg/ Welsh & English

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Iona Thomas Daearyddiaeth / Geography

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Cathryn Williams Cemeg / Chemistry

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Lowri Evans

Bioleg ac Amaethyddiaeth / Biology & Agriculture

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Meleri Rees Griffiths Addysg Grefyddol / Religious Studies

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Lisa Raw-Rees Saesneg / English

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Ms Alexandra Bascou Ieithoedd / Languages

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Heledd Besent Cerdd / Music

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Dela Wyn Jones Hanes / History

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Eleri Wyn Addysg Gorfforol / PE

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Lleucu Pughe Cymraeg / Welsh

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Catrin Hughes-Jones Technoleg, Celf a Thecstiliau / Technology, Art & Textiles

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mr Iwan Biffin Ffiseg / Physics

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Caryl Morgans Mathemateg / Maths

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Rhian Griffiths Mathemateg / Maths

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Catrin Jones Mathemateg / Maths

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mr Owain Harpwood Addysg Gorfforol / PE

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mr Tegid Owen Technoleg / Technology

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mr Tomi Rowlands Technology Gwybodaeth / Information Technology

toffice@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Anne Morris Busnes / Business

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
       
       
ADDYSG ANGHENION ARBENNIG / Additional Learning Support Staff
Enw / Name Swydd / Role Ebost / Email Rhif Ffôn/ Phone Number
Mr Iwan Biffin CADY – Dysguac Addysgu / ALNCO – Teaching & Learning

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Catrin Manon Jones Goruchwyliwr Cyflenwi a Chynorthwywraig / Cover Supervisor & SLA

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Samantha Roberts Pencampwraig Prydau Ysgol am Ddim / Free School Meals Champion

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Karyl Davies Tyst. Dysgu Cynorthwywraig/ SLA

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
       
       
       
STAFF SWYDDFA / Office Staff
Enw / Name Swydd / Role Ebost / Email Rhif Ffôn/ Phone Number
Mrs Meinir Hughes Jones Swyddog Gweinyddol & Arholiadau / Administrative & Exams Officer (Secondary Campus)

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Eleri Jones Swyddog Gweinyddol (Campws Cynradd) / Administrative Officer (Primary Campus)

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Nerys Zjalic Swyddog Gweinyddol a Phresonoldeb / Administrative and Attendance Officer

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Mrs Davinia Brown Swyddog Swyddog Gweinyddol a Phresonoldeb / Administrative and Attendance Officer

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Miss Lynwen Jones Swyddog Cyllid Swyddog Cyllid / Finance Officer

accounts@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_cyfrifon@Hwbcymru.net

01654 704200
       
TECHNEGWYR / Technicians
Enw / Name Swydd / Role Ebost / Email Rhif Ffôn/ Phone Number
Mr Peter Kenny Repograffeg / Reprographics

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Tom Czekeryla Uwch Technegydd TGCh / Senior ICT Technician

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200
Jon Starbuck Gwyddoniaeth / Science

office@brohyddgen.powys.sch.uk

6665500_swyddfa@Hwbcymru.net

01654 704200

Primary Campus

 

Ysgol Bro Hyddgen Campws Cynradd
Craigfryn,
Machynlleth
Powys,SY20 8HE

The school is open 8:45am to 5:00pm during term time.

 

Phone Number: 01654 704200
Fax Number: 01654 702994

                                                                            email: office@brohyddgen.powys.sch.uk

Secondary Campus

 

Canolfan Hyddgen

Ysgol Bro Hyddgen
Greenfields,
Machynlleth
Powys,

SY20 8DR

The school is open 8:45am to 5:00pm during term time

Phone Number: 01654 704200
Fax Number: 01654 702994

email:
office@brohyddgen.powys.sch.uk