Class Check-in Sessions As required by the Welsh Government

Class Check-in SessionsAs required by the Welsh Government, we will be providing live check-in sessions with all learners in theFoundation Phase, starting on Thursday 21 January please see more from the document below. Foundation Phase...

Noson Agored Rithiol Chweched/6th Form Virtual Open Evening

Noson Agored y Chweched Dosbarth / Sixth Form Open Evening   Noson agored rithiol a gynhelir dros Microsoft Teams, nos Lun 25 Ionawr am 3:45yh Er mwyn cofrestru, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen hon. Cysylltwch â Mr Llifon Ellis (Pennaeth y 6ed) ar...

Returning to School in January Arrangements

Trefniadau dychwelyd i’r Ysgol ym mis Ionawr / Returning to School in January Arrangements  Gweler isod lythyr gan Adran Addysg Cyngor Sir Powys gyda manylion yr ysgol yn ailagor ym mis Ionawr. / Please find below a letter from Powys County Council Education...