Trefniadau dychwelyd i’r Ysgol ym mis Ionawr / Returning to School in January Arrangements¬†

Gweler isod lythyr gan Adran Addysg Cyngor Sir Powys gyda manylion yr ysgol yn ailagor ym mis Ionawr. / Please find below a letter from Powys County Council Education Department with the details of the school reopening in January.

Lawrlwytho / Download: