Problemau cael mynediad i’ch gwaith pan fydd gennych fwy na un ddefnyddwyr yn defnyddio’r un cyfrif ar yr un cyfrifiadur gartref? – Defnyddiwch InPrivate Window yn Microsoft Edge

Problems accessing your work when you have multiple users using the same user account on the same computer at home? – Use InPrivate Window in Microsoft Edge