Key Stage 2 Christmas Show

Sioe Nadolig Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 Christmas Show   Dyma fideo o Sioe Nadolig plant dosbarthiadau Derwen, Afallen, Collen a Helygen. Mwynhewch a Nadolig Llawen! Children from Derwen, Afallen, Collen and Afallen classes have been busy recording their...

Years 8, 9 and 10 to stay at home on Wednesday 22nd December

BL 8, 9 a 10 i aros gartref dydd Mercher 22ain o Ragyfyr / Years 8, 9 and 10 to stay at home on Wednesday 22nd December   Annwyl riant/ ofalwr, Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n iawn. Yn anffodus ohrewydd prinder staff cyflenwi a nifer o staff yn absennol rwyf...