Sioe Nadolig Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 Christmas Show

 

Dyma fideo o Sioe Nadolig plant dosbarthiadau Derwen, Afallen, Collen a Helygen. Mwynhewch a Nadolig Llawen!

Children from Derwen, Afallen, Collen and Afallen classes have been busy recording their Christmas show. Enjoy & merry Christmas!