Canolfannau Gofal Plant Brys

Dyma’r linc i’r ffurflen gofrestru ar-lein ar gyfer y canolfannau gofal plant https://cy.powys.gov.uk/canolfannaubrys Bydd angen i rieni sy’n weithwyr hanfodol gofrestru eu plant o wythnos i wythnos. Yr wythnos olaf ar gyfer ceisiadau fydd 3pm yfory...

Cefnogaeth Gweithwyr Allweddol

Cefnogaeth Gweithwyr Allweddol Os ydych yn Weithiwr Allweddol neu yn rhiant/ofalwr i blentyn bregus, mae angen i chi gofrestru eich plentyn/plant ar gyfer Hwb Bro Hyddgen erbyn 9.00pm heno....

Dogfennau pwysig ac adnoddau i rhieni gan CS Powys

Mae Cyngor Sir Powys wedi gofyn i’r ysgol rannu’r dogfennau isod. Maent yn cynnwys dogfen cau ysgol ac adnoddau ar gyfer lles disgyblion a chefnogaeth i rieni tra’u bod gartref. Looking After Yourself – Powys CC DECP (2020) UK schools closures...