Mae Ysgol Bro Hyddgen yn awyddus i benodi Uwch Weinyddwr/Bwrsar

Mae Ysgol Bro Hyddgen yn awyddus i benodi Uwch Weinyddwr/Bwrsar o’r 1af o Chwefror 2023.  Swydd llawn amser 37 awr yr wythnos.    Cliciwch yma am swydd ddisgrifiad llawn     YBH – ALL POSTS BILINGUAL Application Form 13 (3) BIlingual Job...

Mae Ysgol Bro Hyddgen yn awyddus i benodi Goruchwyliwr Arholidadau

Mae Ysgol Bro Hyddgen yn awyddus i benodi Goruchwyliwr Arholidadau yn ystod Tymor yr Haf (oriau ar gael ym mis Mai a Mehefin 2023). Byddai’r gallu i gyfathrebu drwy’r Gymraeg yn fantais ond ddim yn hanfodol.  Cliciwch yma am swydd ddisgrifiad llawn    ...