Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad

Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad Cafodd y cynllun ei estyn ym mis Mawrth 2021 i gynnwys y grwpiau blynyddoedd canlynol:  Blwyddyn 1, Blwyddyn 5, Blwyddyn 8, Blwyddyn 9 a Blwyddyn 11 ysgolion ym mis Medi 2020. £125 i bob disgybl cymwys. Bydd staff Powys yn...