Cystadleuaeth Young Writers

Cystadleuaeth Young Writers   Llongyfarchiadau enfawr i Milly May Parker, Blwyddyn 9 a Hanna Penrhyn Jones, Blwyddyn 8 am ennill cystadleuaeth Young Writers a chael eu straeon wedi eu cyhoeddi mewn llyfr o’r enw ‘Stranger Sagas’.    ...

Croeso Blwyddyn 7

Croeso Blwyddyn 7 Tymor cyntaf llwyddiannus iawn i’n Blwyddyn 7 newydd sydd wedi ymgartrefu mewn i addysg uwchradd yn ardderchog yn dilyn ein rhaglen drosglwyddo llynedd.          ...

Ymweliad Gwyddor Meddygol Blwyddyn 12

Ymweliad Gwyddor Meddygol Blwyddyn 12   Bu dosbarth Gwyddor Meddygol Blwyddyn 12 ar ymweliad ag adran chwaraeon Prifysgol Aberystwyth. Roedd y grŵp gwyddor meddygol digon lwcus i dderbyn gwahoddiad i’r brifysgol yn ddiweddar, er mwyn gallu defnyddio’r offer...

Llwyddiant yn y Gala Nofio

Llwyddiant yn y Gala Nofio     Mae’r ysgol yn falch o ymdrechion pawb yng ngala nofio’r rhanbarth gynhaliwyd ddydd Iau 22 Tachwedd, ac yn falch iawn cyhoeddi bod Finlay Thapa wedi ennill y ras nofio rhydd i fechgyn Bl 5 & 6; hefyd y ras nofio cymysg...

Y Cyngor Ysgol Cynradd

Y Cyngor Ysgol       Yn dilyn cyfarfodydd o’r Cyngor Ysgol Cynradd cytunwyd ar y canlynol: Cysylltu Clod y Pennaeth i’r 4 Diben y Cwricwlwm: Dysgwyr uchelgeisiol, galluog Cyfranwyr mentrus, creadigol Dinesyddion egwyddorol, gwybodus Unigolion iach,...