Cystadleuaeth Young Writers

 

Llongyfarchiadau enfawr i Milly May Parker, Blwyddyn 9 a Hanna Penrhyn Jones, Blwyddyn 8 am ennill cystadleuaeth Young Writers a chael eu straeon wedi eu cyhoeddi mewn llyfr o’r enw ‘Stranger Sagas’.