Croeso i Ysgol Bro Hyddgen

Gwireddu Breuddwydion

Newyddion

Mae Ysgol Bro Hyddgen yn awyddus i benodi Goruchwyliwr Arholidadau

Mae Ysgol Bro Hyddgen yn awyddus i benodi Goruchwyliwr Arholidadau yn ystod Tymor yr Haf (oriau ar gael ym mis Mai a Mehefin 2023). Byddai’r gallu i gyfathrebu drwy’r Gymraeg yn fantais ond ddim yn hanfodol.  Cliciwch yma am swydd ddisgrifiad llawn    ...

Dysgu Disglair

Dysgu Disglair Ein nod o fewn Dysgu Disglair yw datblygu sgiliau'n dysgwyr yn Ysgol Bro Hyddgen i fod yn ddysgwyr annibynnol medrus trwy roi cyfleoedd iddynt ddatrys problemau mewn sefyllfa bywyd real.    

Datganiad Cwricwlwm Ysgol Bro Hyddgen 2022

Datganiad Cwricwlwm Ysgol Bro Hyddgen 2022 Dyma gyfnod cyffrous i bobl ifanc Cymru. Mae Cwricwlwm newydd i Gymru wedi'i gyflwyno o Fedi 2022 fydd yn ennyn brwdfrydedd dysgwyr o 3 i 16, gan roi iddynt y sylfaen sydd ei angen i lwyddo mewn byd sy'n newid.