Uwchraddio Manylion eich Plentyn

Os rydych yn dymuno uwchraddio manylion pwysig eich plentyn, gallwch llenwi y ffurflen (isod) neu lawrlwytho y ddofgen ac ei llenwi ac ei cyflwyno i’r swyddfa campws Cynradd neu Uwchradd

Lawrlwytho copi papur

Diweddaru Manylion Cyswllt Plentyn Pupil Contact Information Update  (PDF Format)

Diweddaru Manylion Cyswllt Plentyn Pupil Contact Information Update (Docx Format – Word File)