Adroddiad Rygbi

Adroddiad Rygbi / Rugby Report V Ysgol Bro Idris     Teithiodd y tim dan 16 i Ddolgellau ar ddydd Mercher y 9fed o Chwefror. Yn gynnar yn y gêm dangosodd Bro Hyddgen amddiffyn strwythuredig i gadw Bro Idris allan. Pan ddaeth Bro Hyddgen i mewn i’r gêm fe...

Newyddion Gemau Bechgyn Hydref 2021

Gemau Bechgyn Hydref 2021  / Boys Fixture Round up Autumn 2021   Gemau Bechgyn Hydref 2021   Mae COVID wedi tarfu ar gemau eleni a dim ond yn yr ail hanner tymor y caniatawyd iddynt fynd ymlaen, ar ôl dweud hyn rydym wedi cael rhai profiadau gwych ac wedi gwneud...