Dyma’r linc i’r ffurflen gofrestru ar-lein ar gyfer y canolfannau gofal plant https://cy.powys.gov.uk/canolfannaubrys

Bydd angen i rieni sy’n weithwyr hanfodol gofrestru eu plant o wythnos i wythnos.

Yr wythnos olaf ar gyfer ceisiadau fydd 3pm yfory (dydd Mercher, 1 Ebrill).

Diolch.