Cymorth Gyda e-ddysgu i rhieni, Plant a Staff / Support on using e-learning for Parents, Pupils and Staff 

Dyma fideo yn rhoid drosolwg i rhieni, plant a staff y wahanol systemau sydd ar gael er mwyn cael mynediad i gwaith ysgol ar-lein o’r cartref / These video’s provide a overview for parents, pupils and staff on the e-learning systems that are available in the school on how to access work from home.

 

 

Fwy o gymorth / More support:

 

 

 

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase 

 

Cyfnod Allweddol 3,4 &5  (BL7-13) / Key Stage 3,4,5 (Year 7-13)

Cyfnod Allweddol 2 (BL3-6) / Key Stage 2 (Year 3-6)

 

Staff