Dyma drosolwg o’r gwahanol systemau dysgu o bell sydd gennym fel ysgol. / Here is a overview of the different systems of remote learning we have as a school.

 

Lawrlwytho Adnoddau /

Download resources

Gallwch gael mynediad i ffeiliau yma trwy ddewis y linc ar dudalen blaen Cynradd ac Uwchradd. Mae hwn yn cael ei defnyddio i blant BL1-4 yn bennaf. Cofiwch edrych ar y twitter feed am neges gan eich athro neu athrawes./ You can access the resources in these files by going on the school website and then selecting the primary or secondary homepage and then the download resources button. This is mainly used by pupils in Year 1-4 of the primary campus.  Don’t forget to look at the twitter feed for messages from your teacher.

 

Office 365

Fwy o wybodaeth: / More Info (Inc Video)

https://www.brohyddgen.cymru/index.php/how-to-use-microsoft-teams/

 

Gallwch chi denfyddio y office 365 apps ar-lein  (word, powerpoint etc) a hefyd cael mynediad I Microsoft Teams lle mae gwaith dosbarth yn gallu cael ei lleoli / You can use the office 365 apps online (word, powerpoint etc) you can also access teams to get into your online classroom.

 

Foldr

 

Fwy o wybodaeth: / More Info (Inc Video)

https://www.brohyddgen.cymru/index.php/how-to-use-foldr/

 

System rheoli ffeiliau wedi’i seilio ar borwr gwe yw Foldr sy’n caniatáu i ddisgyblion a staff lawrlwytho a llwytho ffeiliau i weinydd yr ysgol. Mae Foldr hefyd ar gael fel ap android ac iOS y gellir ei lawrlwytho o’r Play and Android Store am ddim.

Pan fyddwch yn mewngofnodi trwy wefan yr ysgol y cyfan sydd ei angen yw manylion mewngofnodi eich ysgol:

  • Enw Defnyddiwr: Eich Enw Defnyddiwr Ysgol
  • Cyfrinair: Cyfrinair Eich Ysgol

Pan fyddwch yn mewngofnodi trwy’r ap bydd angen i chi nodi:

  • Gweinydd Ffolder: foldr.brohyddgen.powys.sch.uk
  • Enw Defnyddiwr: Eich Enw Defnyddiwr Ysgol
  • Cyfrinair: Cyfrinair Eich Ysgol

Foldr is a web browser based file management system which allows pupils and staff to download and upload files to the school server. Foldr is also available as an android and iOS app which can be downloaded from the Play and Android Store free.

When you login via the school website all you need is your school login details:

  • Username: Your School Username
  • Password: Your School Password

When you login via the app you will need to enter:

  • Foldr Server: foldr.brohyddgen.powys.sch.uk
  • Username: Your School Username
  • Password: Your School Password

 

Remote Desktop

Fwy o wybodaeth: / More Info (Inc Video)

https://www.brohyddgen.cymru/index.php/remote-desktop-support/

 

Rydych yn gallu mynd ymlaen efo eich gwaith ar servers yr Ysgol a hefyd arbed eich gwaith ar servers yr ysgol (eich homedrive)

Staff – cofiwch rydych yn gallu cael mynediad I Sims trwy Remote Desktop hefyd

Plant – Rydych yn gallu mynd ar nifer o feddalwedd ysgol trwy hwn; photoshop a 2D Design

Unwaith rydych wedi gorffen, arbed eich gwaith a loggio ffwrdd

** Dim ond yn gweithio gyda Chyfrifiadur Windows**

 

 

You are now able to continue your work on the school servers and you are also able to save your work in your home Drive.

Staff – Don’t forget you can access remote desktop too via remote desktop

Pupils – You are able to access 2D Design and Photoshop via this.

Once you are finished, save your work and log out.

**this will only work for Windows based computers**

 

 

Cofiwch, unrhyw broblem, cysylltwch a ni trwy fynd i’r IT Support Page ar y dudalen blaen y gwefan ysgol / any issues, please contact us via the ict support page on the school homepage:

Yn y tudalen yma mae yna llwyth o adnoddau a fideo’s I helpu chi efo’r systemau dysgu o bell / on this page you will find resources and video’s to help you use the distance learning system.

Hwyl am y tro,

TR