Dysgu Cyfunol / Blended learning

Er mwyn helpu gyda dysgu cyfunol i staff, disgyblion a rhieni rydym wedi casglu ychydig o ddolenni cyflym at ei gilydd i adnoddau allweddol sydd gennym ar ein gwefan a sut i gysylltu â ni am gymorth tra bod disgyblion yn gweithio gartref. 

To help with blended learning for staff, pupils and parents we have collated together a few quick links to key resources we have on our website and how to contact us for help while pupils work from home.