Gofynir i rieni/gofalwyr pob plentyn ddiweddaru’r wybodaeth berthnasol am eich plentyn/plant trwy lenwi’r ffurflen isod. Os na wnaethoch eisoes, gwnewch hynny os gwelwch yn dda ar fyrder er mwyn sicrhau y gallwn gysylltu gyda chi’n syth os oes angen. DIolch i’r rhai ohonoch sydd eisoes wedi cwblhau’r ffurflen. brohyddgen.cymru/index.php/sims-parent-app