Grŵp ffocws ar-lein

Byddwn yn cynnal cyfres o sesiynau trafod grŵp ffocws ar-lein gyda phlant i adolygu’r cysyniadau cychwynnol ar gyfer gwefan a deunyddiau a darparu eu barn a’u hadborth.

 Mae rhain yn:

  • Merched 11 – 13 oed, dydd Mercher 22 Groffennaf, 2 – 3pm
  • Merched 14 – 16 oed, dydd Gwener 24 Groffennaf, 2 – 3pm
  • Bechgyn 14 – 16 oed, dydd Gwener 31 Groffennaf, 2 – 3pm

 Bydd y grwpiau hyn yn digwydd trwy blatfform ar-lein o’er enw ‘Zoom’ fel y gall plant gymryd rhan gartef ac nid oes angen iddynt deithio na bod mewn cyslltiad ag eraill i gymryd rhan, a byddant yn digwydd yn ystod gwyliau’r.

 Bydd grwpiau yn cael eu cynnal yn Saesneg, ond os hoffai unrhyw blant gymryd rhan yn Gymraeg, gadewch i mi wybod a byddwn yn trefnu sesiynau yn Gymraeg os gofynnir am hyn.

 Bydd plant yn cael taleb siopa gwerth £10 fel diolch am gymryd rhan.