Foundation Phase video

Dyma ffilm gan y Cyfnod Sylfaen yn diolch i’n gweithwyr allweddol dewr. Cadwch yn saff bawb.

Here’s a film by the Foundation Phase, thanking all our brave key workers. Keep safe everyone.