Mae’r ysgol yn falch iawn o lwyddiant Liam yng ngystadleuaeth tymblo Cymru #UnigolynIachHyderus