Profion Llif Unffordd i flynyddoedd 7-13 / Lateral Flow test for year 7 to 13

 

 

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwneud y prawf bob nos Fercher a bob nos Sul ac yna ddewis y botwm isod i gofnodi pob canlyniad.

Please make sure you do the test every Wednesday and Sunday night and select the below button to record the result of each test – be it positive or negative.

 

 

Sut i wneud Hunan Brawf COVID-19 (prawf antigen cyflym) / How to do a COVID-19 Self Test (rapid antigen test)