For the polices in bold please contact the school:

Ysgol Bro Hyddgen

Greenfields,

Machynlleth

Powys,

SY20 8DR

Mae’r ysgol ar agor o 8:45am hyd at 5:00pm yn ystod y tymor. /

The school is open 8:45am to 5:00pm during term time.
Rhif ffôn / Phone Number: 01654 704200

Rhif ffacs/ Fax Number: 01654 702994
e-bost/email:
office@brohyddgen.powys.sch.uk

 

Documents

Polisi Cwynion / Complaints Policy

Polisi Codi Tâl / Charging Policy

Adroddiad blynyddol i rieni / Annual report to parents

Polisi Derbyniadau / Admissions Policy

Polisi Gosodiadau / Lettings Policy

Cynllun Hygyrchedd / Accessibility Plan

Cynllun Offeryn / Instrument Plan

Polisi Arholiadau / Examination Policy

 

 

 

 

 

 

Other Documents: