Noson Ymgartrefu Bl7 – Year 7 Introductory Evening

 

 

 

Yn sgil cyfyngiadau cofi nid yw’n bosib i ni gynnal ein noson ymgartrefu blwyddyn 7 fel yr arfer. Gweler recordiad fideo o gyflwyniad sy’n rhannu gwybodaeth am fywyd ysgol ddyddiol eich plentyn, a threfniadau cred fydd o ddiddordeb i chi gan gynnwys:

– Gwybodaeth am sut mae’r llyfr cyswllt yn gweithio
– Gwybodaeth am ffurf adroddiadau y byddwch y eu derbyn sy’n rhannu gwybodaeth am gynnydd eich plentyn
– Syniadau am sut y gallwch chi gefnogi’ch plentyn gyda gwaith cartref
– Syniadau am sut gellir cefnogi’ch plentyn o ran datblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a TGCh
– Gwybodaeth am sut i ddiogelu’ch plentyn ar lein

 

Due to current covid restrictions we are unable to hold our annual year 7 introductory evening as usual. Please see a video recording of the presentation
that shares information about your child’s daily school routine, and arrangements we believe that will interest you, such as:

• Information about how the contact book work
• Information about the structure of the school reports you will receive that shares information about your child’s progress
• Ideas on how you can help your child with homework
• Ideas on how you can support your child in terms of developing their literacy, numeracy, and ICT
• Information on how to protect your child online