Gwaith Dosbarth Onnen – 07-01-2022 – Onnen Classwork

 

Annwyl rieni/gwarchodwyr

Dyma fideo yn cyflwyno fy hun ac yn esbonio tasg fach i blant dosbarth Onnen wneud ar Ddydd Gwener 7fed o Ionawr. Gan edrych ymlaen i’ch cyfarfod yn fuan

Yn gywir

Mrs Gwenith Blair

 

Dear Parents/guardians

Here is a video to introduce myself and to explain a home learning task for Onnen Class to do on Friday 7th of January. I am looking forward to meeting you soon.

Yours sincerely

Mrs Gwenith Blair