Ysgol Bro Hyddgen Caretaker and Maintenance Page   

 

 

Os rydych yn cael trafferth gyda offer ar y safle neu angen gwaith cynnal / If you have having trouble with anything onsite or need any maintenance work? 

 

 

Gallwch ebostio – Gofalwr@brohyddgen.powys.sch.uk / You can email – Gofalwr@brohyddgen.powys.sch.uk