Cyfnod Sylfaen

 

Rwyf yn falch iawn o gael eich croesawu’n aelod o gymuned yr ysgol. Hyderaf y bydd eich cyswllt â’r ysgol yn un hapus, diddorol a phrysur. Gobeithio  y byddwch fel rhieni yn chwarae rhangyflawn yn addysg eich plentyn gan gyfrannu  at y bartneriaeth hanfodol rhwng yr ysgol a’r cartref. Manteisiwch ar pob cyfle a mwynhewch pob eiliad!

Haf ap Robert

Pennaeth  Cynorthwyol

 

 

Elin

Elin

Zachary

Zachary