Cefnogi adolygu a dysgu annibynnol
Supporting revision and independent learning

 

Dyma gasgliad o wefannau all fod o ddefnydd i chi wrth fynd ati adolygu.

This is a collection of revision websites which you may find useful.

 

 

Carlam Cymru – gweithdai a recordiadau adolygu TGAU a Safon Uwch

 

Carlam Cymru – Hafan | e-sgol – mae’r gweithdai hyn yn arbennig o ddefnyddiol. Maent yn targedu manylebau CBAC a gallwch fynychu sesiynau byw neu wylio recordiadau o sesiynau adolygu. Maent yn berthnasol i fwyafrif y pynciau yn TGAU a Safon Uwch, ac ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

 

Gwefannau perthnasol i adolygu sawl pwnc

 

 

 

Carlam Cymru – workshops and recordings for GCSE and A-level revision

 

Carlam Cymru – Home | e-sgol – these workshops are very useful. They target WJEC qualifications, and you may access live session or watch recordings of past sessions. These sessions are relevant to most GCSE and A-level courses, and are available through the medium of Welsh and English.

 

 

 

Websites relevant to revising in several subjects