Alldaith – Dylife – Expedition

 

Mae’r hen gymdeithias wedi mynd… – cynefin Dylife   

The old society has disappeared… – Dylife and the surrounding area

 

Gwaith diddorol iawn gan blwyddyn 8 yn astudio Dylife a’r ardal gyfagos fel rhan o’n cynefin lleol – cwblhawyd yr alldaith hon gan Feysydd Dysgu a Phrofiad y Gymraeg, y Dyniaethau a’r Celfyddydau Mynegiannol

Year 8’s very interesting work studying Dylife and the surrounding area as part of our local area – this expedition was completed by Welsh, Humanities and Expressive Arts Areas of Learning and Experience

 

Lawrlwytho Adnoddau  – Download Resources