Yn 2021 dewiswyd Jake i fynychu gwersyll Rhanbarthol academi Gogledd Cymru. Mae wedi bod i fynychu gwersylloedd hyfforddi yn gyson a’r penwythnos diwethaf roedd wedi cael ei ddewis i gynrychioli gogledd Cymru mewn gêm yn erbyn de Cymru yn y Drenewydd. Cafwyd perfformiad cryf gan Jake yn y crys rhif 2 ac enillodd ei dîm y gêm 6-0.
 
In 2021 Jake was selected to attend the North Wales academy Regional camp. He has been to attending training camps regularly and last weekend he was selected to represent north Wales in a match against south Wales in Newtown. Jake put in a strong performance in the number 2 shirt and his team won the game 6-0.