Apêl Ddyngarol Wcráin / Ukraine Humanitarian Appeal

 

Casglodd Erin a Katie Blwyddyn 12 £228.43 i’r Ukraine Humanitarian Appeal, ennillodd 8 plant wyau Pasg, (6 Uwchradd a 2 Cynradd) diolch Mrs Barraclough am yr wyau!

Erin and Katie year 12 collected £228.43 for the Ukraine Humanitarian Appeal, 8 pupils won Easter eggs (6 Secondary and 2 Primary) thanks Mrs Barraclough for the eggs!