Llythyr diweddaru gan Gyngor Sir Powys ar ddychwelyd i’r ysgol. / Letter from Powys County Council Updating on the Return to School.