Talebau “it’s good to grow” Morrisons

Diolch yn fawr iawn i’r rhieni rhoddodd eu talebau “it’s good to grow” Morrisons i’r ysgol yn ystod y tymor. Rydem wedi archebu tanc dwr, compost a hadau yn barod i’r Gwanwyn.