Ffair Nadolig

Ysgol Bro Hyddgen

Christmas Fair

 

Mae Naodlig ar y ffordd… Croeso i wefan Ffair Nadolig Blwyddyn 7 Ysgol Bro Hyddgen.

Cynhelir y ffair ar ddydd Mercher y 1af o Ragfyr rhwng 4-6y.p tu allan i adeilad Hyddgen.

Edrychwch ar ein gwefan i gael cipolwg o’r cynnyrch a fydd ar gael i’w prynu ar y noson.

Dewch yn llu i gefnogi gyda’r holl elw’n mynd i Gartref Dyfi!

Christmas is around the corner… Welcome to Ysgol Bro Hyddgen’s Year 7 Chrismas Fair website.

The fair will held on Wednesday the 1st of December between 4-6p.m outside the Hyddgen building. Take a look at our website to see a preview of the products that will be available to buy on the night.

Come all to support with all the profit going to Cartref Dyfi!