Newid categori iaith Ysgol Bro Hyddgen – Adroddiad Gwrthwynebiadau 

Changing the language category of Ysgol Bro Hyddgen –  Objection Report