Hysbysiad Pwysig : Hunan ynysu / Important Notice – self isolate

Yn dilyn achos COVID, bydd rhaid i bawb yn Blwyddyn 9 ac y rheini sydd wedi trafeilio ar Bws Ysgol Llanbrynmair aros adref a hunan ynysu tan dydd Llun 12fed o Orffennaf 2021. Bydd gwaith yn parhau ar Teams yn ystod y cyfnod yma.

Following a COVID case, all Year 9 Pupils and those that travelled on the Llanbrynmair School Bus must stay home and self isolate until Monday 12th  July 2021. Work will continue on Teams during this period.