Noson Agored y Chweched Dosbarth / Sixth Form Open Evening

 

Noson agored rithiol a gynhelir dros Microsoft Teams, nos Lun 25 Ionawr am 3:45yh Er mwyn cofrestru, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen hon. Cysylltwch â Mr Llifon Ellis (Pennaeth y 6ed) ar ellisl119@hwbcymru.net am ragor o wybodaeth.

A virtual open evening, held on Microsoft Teams, on Monday, 25th January at 3:45pm To register, please complete the following form. For further information, contact Mr Llifon Ellis (Head of Sixth Form) on ellisl119@hwbcymru.net