Gwobrwyo rhagoriaeth ac ymroddiad – Ysgol Bro Hyddgen 2019 2020

Gan nad yw wedi bod yn bosib cynnal seremoni wobrwyo eleni, dyma fideo sy’n dathlu llwyddiannau, rhagoriaeth ac ymroddiad ein disgyblion. Llongyfarchiadau mawr – rydym yn falch iawn ohonoch i gyd.