Mae Ysgol Bro Hyddgen yn chwilio am Glanhawyr. (2 x 10 awr yr wythnos) Am swydd ddisgrifiad llawn ac i ymgeisio cliciwch ar y dogfennau sydd wedi atodi neu, cysylltwch â’r ysgol drwy ebost:  lj@brohyddgen.powys.sch.uk neu T: 01654 704203.

Dylid anfon ceisiadau i’r ysgol naill ai trwy e-bost neu trwy’r post i Ysgol Bro Hyddgen, Campws Uwchradd, Greenfields, Machynlleth, Powys, SY20 8DR erbyn 25/08/19