Derbyniodd fyfyrwyr blwyddyn 12 hyfforddiant campus gan Steve o gwmni Talk The Talk yn ddiweddar er mwyn datblygu eu hyder a’u paratoi at y byd mawr unwaith y bydd eu cyfnod yn yr ysgol wedi dod i ben.

Aethpwyd ati i hogi eu sgiliau cyfathrebu ac i gynnal ymarferion amrywiol a fydd o fudd i’r myfyrwyr mewn cyfweliadau a siarad yn gyhoeddus yn y dyfodol.

Mae’n diolch ni’n fawr i’r myfyrwyr am eu brwdfrydedd yn ystod y diwrnod ac i Steve am ei waith caled.