Animeiddiadau Criw Celf

Dyma o’r diwedd yr animeiddiadau a grewyd gan Lily Petrie, Mabon Jones, Alis Telfer, Elen Anning, Gwern Phillips mewn gweithdy undydd gyda’r artist Gemma Green-Hope yn Ionawr. Mae Gemma yn garedig iawn wedi eu rhoi mewn rîl gyda trac sain ac mae edrych yn gret! Mae enwau’r holl artistiaid ifanc yn y credydau ar y diwedd. Dwi wedi anfon y rîl i Oriel davies i’w gynnwys ar safle we yr oriel – cadwch lygad allan amdano yno’n fuan!