Yr Eisteddfod Sir

Mae’r ysgol yn falch iawn o’r disgyblion hynny fu’n cystadlu yn yr Eisteddfod Sir ac yn arbennig o falch o’r parti unsain lwyddodd i ennill yr ail wobr. Mae’n diolch ni’n fawr i Miss Lois Angahrad Evans am hyffroddi’r parti.