Y Welsh Whisperer

Ddydd Gwener 8 Chwefror croesawyd y Welsh Whisperer i’r campws cynradd i ddathlu Dydd Miwsig Cymru. Cafwyd cyfle i holi’r sibrydwr cyn sesiwn hwyliog o gyd-ganu yn y neuadd. #ynGymraegmae’i Moriohi.