Llwyddiant yn y Gala Nofio

Mae’r ysgol yn falch o ymdrech pob un plentyn fu’n cystadlu yng ngala nofio Ysgolion Powys a gynhlaiwyd ddydd Gwener 20 Ebrill. Estynwn longyfarchiadau arbennig i Finlay, Louis, Olivia a Liam sydd wedi ennill eu lle yn y rownd nesaf.