Gystadleuaeth Daily Post

Am y pedwerydd tro’n olynnol, enwebwyd yr ysgol yn y gystadleuaeth Daily Post a hynny’n y categori ‘Cyfathrebu’. Mae’r categori hwn yn amlygu dulliau effeithiol ysgolion i gyfathrebu gyda’r cartref a’r gymuned. Roedd hi’n braf iawn clywed canmmol unwaith eto i Ein Bro a gwefan yr ysgol.